top of page

"SEKSUAALSUSEST MITMEKESISELT"

Tõenduspõhine, sekspositiivne ja põhjalik koolitus seksuaalsusest ja seksist 

154 kontakttundi, 22 päeva, 11 sessiooni, 3 koolitajat

November 2023 - oktoober 2024

Mis:

Koolitusel "Seksuaalsusest mitmekesiselt" käsitletakse seksuaalsuse erinevaid tahke mitmekesiselt, tõenduspõhiselt ja sekspositiivselt. Koolituse ülesehitus ja sessioonide teemad lähtuvad seksuaalsuse biopsühhosotsiaalsel käsitlusel. 
Tegemist on koolitusega, mis on nii oma vormilt, sisult kui mahult Eestis ainulaadne.

Soovime sellega anda olulise panuse ühiskonna seksuaalharidusse ja seksuaaltervisesse. 

Kellele ja miks:

Peamine sihtgrupp on inimesed, kes töötavad inimestega ning puutuvad oma töös kokku ka seksuaaltervisega.

Ootame koolitusele nõustajaid, psühholooge, psühhoterapeute, pereterapeute, meditsiinitöötajaid, seksuaalhariduse andjaid, aga ka ajakirjanikke ja teisi, kes sooviksid seksuaalsuse mitmekesiste käsitlustega põhjalikumalt tutvuda ja neid teadmisi oma töös rakendada.

Kandideerimise hariduslikuks eelduseks esimese astme kõrgharidus (bakalaureuseõpe, rakenduskõrgharidus). 

Grupi suurus on kuni 20 inimest. 

 

Aeg:

Koolituse kontakttundide maht on 154 tundi, lisandub iseseisev lugemine, lisamaterjalidega tutvumine ja õpitust kokkuvõtte tegemine iga mooduli järel.

Koolitus toimub kord kuus kahepäevaste sessioonidena 

Moodulite kuupäevad:

3.-4.11.2023

1.-2.12.2023

26.-27.0.2024

16.-17.02.2024

15.-16.03.2024

12.-13.04.2024

10.-11.05.2024

7.-8.06.2024

23.-24.08.2024

20.-21.09.2024

18.-19.10.2024

Toimumiskoht:

Koolitus toimub peamiselt Tartus, mõned sessioonid või koolituspäevad toimuvad veebiseminarina. 

 

Maksumus:

2900 eurot, tasutav osamaksetena (11x246€).

 Koha koolitusel tagab registreerumistasu 200 eurot (arvestatakse maha koolituse kogumaksumusest).

Kandideerimine:

Koolitusele kandideerimine toimub 15.05 - 15.06.

Kandideerijatelt oodatakse motivatsioonikirja, CV-d ja kõrgharidust tõendavat dokumenti aadressil koolitus@sekspositiiv.ee

Kandidaatidega toimuvad ka lühivestlused videosilla teel. 

Sekspositiiv koolituskeskus on esitanud majandustegevusteate number 245002. 

Lisainfo: koolitus@sekspositiiv.ee

KOOLITAJAD

Lubage tutvustada biopsühosotsiaalset kuldset kolmikut:

Koolitusel käsitletavad teemad

Seksuaalsuse biomeditsiinilised aspektid

Seksuaalsuse psühholoogilised aspektid

Seksuaalsuse
sotsiokultuurilised aspektid

 • Anatoomia

 • Füsioloogia

 • Seksuaalreaktsioonid läbi erinevate mudelite

 • Hormoonide roll

 • Haiguste ja ravimite roll

 • Seksuaalne funktsioon ja düsfunktsioon

 • Valu

 • Iha ja iha erinevad mudelid 

 • Seksuaalse funktsioneerimise/düsfuntsioonide psühholoogiline pool

 • Kontrolli alt väljunud seksuaalkäitmine - sõltuvus vs kõrge iha vs kompulsiivne käitumine

 • Sooidentiteet ja seksuaalne identiteet

 • Seksuaalpraktikate mitmekesisus - BDSM, kink, fetishid

 • Ühiskond, kultuur ja seksuaalsus

 • Soorollid ja -normid

 • Seks ja keel

 • Kultuuri mõju inimese seksuaalsele heaolule

 • Suhete mitmekesisus

 • Seksuaalsus, meedia, pornograafia

 • Seksuaalne nõusolek ja nõusolekukultuur

 • Seksuaal- ja lähisuhtevägivald

PALUN SAATKE MULLE INFOT

Lisa end meililisti, et saada infot registreerumisest ja muust koolitusega seonduvast

Aitäh, oled kirjas!

bottom of page