Orgasmilõhe tilli ja pipraga ja muid retsepte

2017. aastal avaldati palju kirgi tekitanud uurimus USA täiskasvanute orgasmikogemustest ja -kogemistest. Valimi (52588 inimest) seas olid erineva seksuaalse sättumusega ning erinevast soost täiskasvanud. Kired möllasid suuresti selle ümber, et lisaks meeste ja naiste vahelise orgasmilõhe selgele väljatoomisele (enim kogevad orgasme heteroseksuaalsed mehed – 95% vahekordadest viimase kuu jooksul) osutasid uurimuse tulemused ka sellele, et naistest kogevad orgasme rohkem lesbid (86% vahekordadest) ning kõige vähem kogesid valimist orgasme heteroseksuaalsed naised (65%). Me võiks seda ilmselt tõlgendada nii, et heteroseksuaalses suhtes võib suurema tõenäosusega puudu jääda omavahelisest suhtlusest, mõistmisest, võrdsusest ja partneriga arvestamisest. Uurimuse läbi viinud teadlased järeldasid kõige muu seas ka seda (tuginedes 30 käitumisjoone uurimisele), et naised, kes kogesid sagedamini orgasme, tegelesid rohkem oraalseksiga, suguelundite käelise stimuleerimisega, vahekorrad olid pikemad, rahulolu suhtega oli kõrgem, nad väljendasid oma soove, fantaasiaid ning armastust seksi ajal jpm. Ehk siis evolutsiooniliste faktorite kõrval toodi olulisena välja ka sotsiaalkultuurilised faktorid. EHK SIIS ei ole seletuseks vaid genitaalide erinevus, aga ka käitumine, hoiakud, normid, valikud, väärtused jne. Selle kõige mõistmine võiks ehk anda võtmeid, kuidas seda lõhet vähendada – luua lähedust ja omada tähenduslikke suhteid, kus on sügav hoolimine, intiimsus ja sarnane arusaam sellest, ühised väärtused, huumor, võrdsus. Kui nimetada üksikuid, ent olulisi suhte mõjutajaid. Aga inimesed, kes ei ole suhtes, ent elavad seksuaalelu?

Klõpsa pildile ja loe pikemalt minu orgasmilõhe ja orgasmisurve teemalist mõtisklust Naked Love blogis.


34 views0 comments

Recent Posts

See All