top of page
Untitled design-4.jpg

Seksuaalhariduse kaudu sisenesin ma 1999. aastal seksuaaltervise valdkonda, seega on sellel  minu jaoks eriline tähendus. Minust sai tol aastal noorsootöötaja ja kohe ka koolitaja, aga ka elukestev eneseharija seksuaalsuse valdkonnas. Tänaseks olen rahvusvaheline seksuaalhariduse ekspert ja olen panustanud nii UNICEFi kui WHO seksuaalhariduslikku töösse. Nende aastate jooksul olen koolitanud loendamatul arvul lapsi ja noori, lapsevanemaid, spetsialiste ja lihtsalt seksuaalharidushuvilisi täiskasvanuid nii Eestis kui väljaspool. Nemad on aga koolitanud mind, sest see on dialoog, mille eest ma olen tohutult tänulik. Tänaseks olen ka rahvusvahelise seksuaalharidusliku programmi “The Porn Conversation” ainus saadik Eestis. 

 

Seksuaalkoolitajana lähtun seksuaalhariduse tõenduspõhisusest ja ea- ning arengukohasusest. Viin läbi koolitusi, seminare, töötube ja vestlusringe noortele ja täiskasvanutele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEEMAD LASTEVANEMATELE JA LASTE /NOORTEGA TÖÖTAVATELE SPETSIALISTIDELE

 Seksuaalsus ja lapse seksuaalne areng

 Seksuaalkasvatuse põhimõtted

Seksuaalõigused, mitmekesisus

Meedia ja pornograafia mõju seksuaalsusele

Seksuaalvägivalla ennetus, märkamine, sekkumine

Grupi suurus: kuni 30

Töötoa kestus: 135 min

Maksumus: 413 €

Pikemad töötoad kokkuleppel

seksp sitiiv-8.png

TEEMAD, MIDA KÄSITLEN LASTE JA TEISMELISTEGA

seksp sitiiv-8.png

Seksuaalsus ja seksuaalõigused

 Minu keha, minu piirid, teadlik  nõusolek 

 Turvalised suhted ja vägivallatus

 Meedia ja seksuaalsus, sh  pornograafia

 Turvaline seksuaalkäitumine

Grupi suurus: kuni 30 

Töötoa kestus: 90 min

Maksumus: 313€

 
 

TÄISKASVANUTE TÖÖTOAD JA VESTLUSRINGID 

seksp sitiiv-8.png

Seksuaalne minapilt, seksuaalne enesehinnang

Seksiskriptid kui

meid piiravad stsenaariumid

Naudingud muusikast seksini

Mitmekesisuse miljon kihti 

Mis on seks? Mis on HEA seks? Kuidas selleni jõuda?

Iha - muutuv või muutumatu?

Iha äratajad ja lämmatajad 

Seksuaalne lähedus partnerite

vahel, selle vedurid ja pidurid

Seksuaaltervis ja kõik see,

mida koolis ei räägitud

Töötoa või vestlusringi pikkus ja maksumus kokkuleppel

bottom of page