Seksuaalhariduse kaudu sisenesin ma 1999. aastal seksuaaltervise valdkonda, seega on sellel  minu jaoks eriline tähendus. Minust sai tol aastal noorsootöötaja ja kohe ka koolitaja, aga ka elukestev eneseharija seksuaalsuse valdkonnas. Tänaseks olen rahvusvaheline seksuaalhariduse ekspert ja olen panustanud nii UNICEFi kui WHO seksuaalhariduslikku töösse. Nende aastate jooksul olen koolitanud loendamatul arvul lapsi ja noori, lapsevanemaid, spetsialiste ja lihtsalt seksuaalharidushuvilisi täiskasvanuid nii Eestis kui väljaspool. Nemad on aga koolitanud mind, sest see on dialoog, mille eest ma olen tohutult tänulik. Tänaseks olen ka rahvusvahelise seksuaalharidusliku programmi “The Porn Conversation” ainus saadik Eestis. 

 

Seksuaalkoolitajana lähtun seksuaalhariduse tõenduspõhisusest ja ea- ning arengukohasusest. Viin läbi koolitusi, seminare, töötube ja vestlusringe noortele ja täiskasvanutele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näiteid lastevanematega ja spetsialistidega käsitletavatest teemadest

 Seksuaalsus ja lapse seksuaalne areng

 Seksuaalkasvatuse põhimõtted

Seksuaalõigused, mitmekesisus

Meedia ja pornograafia mõju seksuaalsusele

Seksuaalvägivalla ennetus, märkamine, sekkumine

icon.png

     Näiteid laste ja noortega

     käsitletavatest teemadest

icon.png

Seksuaalsus ja seksuaalõigused

 Minu keha, minu piirid, teadlik  nõusolek 

 Turvalised suhted ja vägivallatus

 Meedia ja seksuaalsus, sh  pornograafia

 Turvaline seksuaalkäitumine

Näiteid täiskasvanute töötubade ja vestlusringide teemadest

icon.png

Seksuaalne minapilt, seksuaalne enesehinnang

Seksuaalsed skriptid kui

meid piiravad stsenaariumid

Naudingud muusikast seksini

Mitmekesisuse miljon kihti 

Mis on seks? Mis on HEA seks? Kuidas selleni jõuda?

Iha - muutuv või muutumatu?

Iha äratajad ja lämmatajad 

Seksuaalne lähedus partnerite

vahel, suhtluse vedurid ja pidurid

Seksuaaltervis ja kõik see,

mida koolis ei räägitud

Taust_edited.jpg
Kristina.jpg

seksuaalkasvatuse töötuba lapsevanematele GRUPI SUURUS: kuni 30 MAKSUMUS: 403€  Töötoa kestus: 3 ak. tundi 

Seksuaalhariduslik töötuba noortele GRUPI SUURUS: kuni 30 MAKSUMUS: 303€  Töötoa kestus: 2 ak. tundi

Seksuaalhariduslik koolitus laste ja noortega töötavatele spetsialistidele grupi suurus: kuni 30 maksumus: 453€ Töötoa kestus:4 ak. tundi

muude töötubade, koolituste ja vestlusringide

pikkus ja maksumus kokkuleppel

et mis see kõik maksab?